Контакти печатница ROPRINT - Ролен хийтсет печат, листов офсетов печат, дигитален печат, предпечат и експонация, печат на книги, довършителни процеси - www.roprint.bg

Контакти

Адрес: София 1528, р-н Искър, ул. "К-н Симеон Петров" № 1
e-mail: office@roprint.bg

Търговски отдел:

Боряна Ботова b.botova@roprint.bg
GSM: 0884 50 00 65

Борислава Миткова b.mitkova@roprint.bg
GSM: 0888 20 97 32

Валентина Паунова v.paunova@roprint.bg
GSM: 0884 50 00 71

Диана Нинова d.ninova@roprint.bg
GSM: 0884 50 00 55

Цветана Славинска c.nikolova@roprint.bg
GSM: 0884 50 00 80

Офис Пловдив:

Николай Кръстев officeplovdiv@roprint.bg
GSM: 0886 80 37 53

Ропринт в:
FACEBOOK