Листов офсетов печат - печатница ROPRINT - www.roprint.bg

Листов печат

Листов офсетов печатЛистовият печат е подходящ за изделия с малки и средни тиражи (от 500 бр. до 20 000 бр.) и за изделия, при които хартията е с по-висок грамаж. В зависимост от спецификата на изделието при по-висок тираж може да се използват и възможностите на ролния хийт-сет печат.

 

Технически параметри:

Komori GL 540 Lithron G40

Komori Lithron 40

Heidelberg Speedmaster