Листов офсетов печат - печатница ROPRINT - www.roprint.bg

Листов печат

Листов офсетов печатЛистовият печат е подходящ за изделия с малки и средни тиражи (от 500 бр. до 20 000 бр.) и за изделия, при които хартията е с по-висок грамаж. В зависимост от спецификата на изделието при по-висок тираж може да се използват и възможностите на ролния хийт-сет печат.

Разполагаме с две листови офсетови машини - нова петцветна целоформатна машина Komori G40 (70 х 100 см) и четирицветна половин форматна машина Ман Роланд (50 х 70 см).

Технически параметри:

KOMORI GL 540 LITRONE G 40

MAN Roland 304