Печатница ROPRINT - Ролен хийтсет печат, листов офсетов печат, дигитален печат, предпечат и експонация, печат на книги, довършителни процеси - www.roprint.bg

Оборудване

Ропринт разполага с най-модерното оборудване, което ни дава възможност да предложим пълен набор от печатни услуги. Можем да задоволим потребностите на клиентите ни както от изделия с тираж от няколко бройки, така и от рекламни кампании, включващи печат на листовки и брошури в големи тиражи. Дигиталния печат позволява персонализация на рекламните материали и отпечатване на баркодове.

 

Ролен хийт-сет печат

Komori System 38 S

 

Листов печат

Komori GL 540 Lithron G40

Komori Lithron 40

Heidelberg Speedmaster

 

Дигитален печат

XEROX Color J 75 Press

 

Печат на кутии и опаковки

DLG SGj – UI 1100 - лакираща машина

BOBST 102 – автоматична щанц машина

BOBST Media 68 – лепачно сгъвачна машина

 

Технически параметри на СТР

SCREEN PLATE RITE 8600

 

Печат на книги

Zirkon 66

 

Довършителни процеси