Ропринт – най-младата печатниц

Новини

 

14 октомври 2011

Ропринт – най-младата печатница

Ропринт – най-младата печатницаТой е първият, който въвежда на българския пазар ролния офсетов heatset печат от новото поколение в печатницата на „часовите“ вестници през 1995/96 година, а впоследствие — в ИПК Родина. Ропринт е неговият трети успешен опит.

В класацията на големите печатници в България „Топ 50 за 2007 г.“, изготвена от иновативната консултантска компания за бизнес информация Report.bg и публикувана в сп. Полиграфия, бр. 2/2009, стр. 24 — няма да откриете печатница Ропринт. Причината за това се крие във факта, че през 2007 г. тя все още не съществува. Но стартирайки в на­чалото на 2008 г., Ропринт днес вече дава сериозна заявка за присъствие, и то в предните позиции на класацията за изминалата 2008 година. Това може да се обясни с големия пазарен дял в областта на печата на списания, който Ропринт бързо завзема, поделяйки го реално единствено с печатница Делта Хай Принт — Пловдив, която е на трета позиция в тази класация за 2007 г.

За разлика от пловдивската печатница, Ропринт е по-малка по производствена площ и числен състав, но притежава високоефективно технологично оборудване за производство на списания и каталози с висок и среден тираж. Печатницата работи реално от година и половина, но вече е утвърдена на пазара.

Не са много печатниците, които в годината на кризата успяват да запазят своята производствена програма и клиенти. Повечето свиват производ­ството и търсят резерви. Ропринт залага на друга стратегия — тя запазва своите клиенти. Търсят се перспективни партньори сред търговските вериги и новите издания. Маркетинговата стратегия на печатницата отчита неблагоприятните икономически фактори на кризата. Рецептата e предлаганите услуги да се доразвиват постоянно.

Тайната на успеха е в тясното сътрудничество с клиентите и познаването на техните изисквания. Като отговаря на нуждите им, свързани с поръчката (влагане на приложения, лепене на мостри и тестери, транспорт на готова продукция и др.) печатницата се превръща от изпълнител и доставчик в партньор на своите клиенти. Точно партньорството в бизнеса прави Ропринт много успешна във време на криза.

Ропринт – най-младата печатницаКлиентите знаят, че печатницата се е концентрирала над по-сериозните тенденции в развитието на пазара и могат само да спечелят време и пари като се възползват от някои от качествените и високоефективни продукти. Например, търговските каталози и списанията трябва да бъдат отпечатвани за много кратко време и с максимално високо качество на полиграфическото изпълнение. Това е така, защото модата и моделите на стоките много бързо се променят, цените също. Купувачите трябва точно да се ориентират по илюстрациите, без да са видели стоката на живо, печатът трябва да позволява да се виждат структурите на изображенията (например шарката на тъканта или на тапицерията и дамаската). Затова цветопредаването и разделителната способност трябва да са с много високо качество.

Производството на висококачествени четирицветни издания има доста пазарни възможности: пазарът на седмичните и месечните издания продължава да се развива; навлизат още по-нови и силни търговски вериги.

Възможностите на Ропринт са насочени към производството на списа­ния, каталози, седмични издания, рекламни брошури, флаери, вложки със средствата на многоцветния ролен офсетов печат с heatset технология и ВШМ.

Основният машинен парк се състои главно от ролната heatset машина Komori System 40 III А. Предстои да се закупи листова цялоформатна петцветна машина. В момента се монтира поточна линия Kolbus с 24–секционна колонаборна машина, биндер и тристранен нож. Всичко това ще направи печатницата универсална и с по-пълна комплектация на произвежданата продукция.

Предимството на технологията на heatset печата е, че при нея може да се нанася по-наситен слой мастило, който се закрепва и изсъхва при високите температури на газовия пламък. Печата се върху широка гама хартии: целулозни, със съдържание на дървесинна маса, вестникарски за heatset, като голяма част от тези хартии са с печатарските качества на пигментно­покритите (хромови) хартии при сравнително по-ниски цени с маса на квадратен метър от 40 гр до 130 гр. Хартиите се държат отлично при високата скорост на печата на ролната машина (скоростта на печат варира между 25–50 000 коли на час). Газовите сушилни, производство на френската фирма MEG, и силиконовото покритие ускоряват процеса на съхнене, осигуряват наситени и ярки цветове, а отпечатването на големи тиражи става за изключително кратко време.

Управлението на подготовката на формите, мастилата, подаването на овлажняващия разтвор, стартирането на тиража, цялостният печатен процес и работата на фалцапарата се извършват от централен пулт. Смяната на ролите и печатните форми, промяната на формата на фалцапарата, достигането параметрите на качествен печат на тиража и плавното увеличение на оборотите — всичко това се извършва много лесно и за кратко време. Хартията се подава чрез захранващо устройство на американската фирма Butler с автоматично лепене и компенсатор на хартиеното платно. Това значително повишава ефективността от използването на Komori System III и дава съществена икономия, а минимизирането на макулатурите предоставя нови възможности за разширяване на диапазона на поръчките в посока и към по-ниски тиражи.

Качеството на продукцията и надеждността при работа се гарантират от високото ниво на автоматизация на машините и на работния поток, а това води до по-пълно използване на човешкия фактор. Висока е оценката за професионализма на екипа, който на всеки етап от производството и обслужването на машините показва отлични възможности и компетентност. Контролът върху производството е цялостен, постига се пълна еднородност на качеството на отпечатъците. Скоростната подготовка и печатът с денситометричен контрол напълно оправдават очакванията за динамичност на производството в кратки срокове и с безупречно качество при сравнително невисока цена на конкурентни продукти. Централизираното захранване на отделните секции с мастило поддържа оптимален режим на мастилените апарати. Системата за захранване на всяка мастилница е произведена от немската фирма Betz.

Системата за подаване на овлажняващия разтвор с постоянни параметри също е централизирана. Ролната печатна машина притежава централна система за миене на водните валци и гумените платна, както и система за измиване на мастилените апарати. Околната среда е защитена чрез изсмукването и събирането на отделените газове при газовото сушене на мастилата, като по този начин въздухът в помещенията остава чист. Инсталирана е и система за поддържането на постоянна влажност в цеха, което е благоприятно за условията на труд и технологична необходимост за печата.

По-кратките срокове за изработка се осигуряват и от факта, че отпечатаните коли излизат сгънати и готови за довършителни процеси като шиене, лепене или пакетиране. Част от тези довършителни процеси се извършват във фалцапарата на печатната машина — лепенето на гърба, след като една печатна кола е готова. След фалцапарата има устройство с дискови ножове, които обрязват тристранно сгънатите коли. Когато става дума за листовки, устройството може да обреже колите и от четири страни. Затова листовките са с най-кратък цикъл на производство — от печатната машина излиза готовата продукция, която веднага се пакетира и експедира!

В зависимост от ширината на използваната рола, могат да се постигнат различни размери на форматите А5 (32 стр. или 2 х 16 стр.), А4 (16 стр. или 2 х 8 стр.), А3 (8 стр. или 2 х 4 стр.). Широчината на ролата е 965 мм, а дължината на рязане на хартията е 625 мм.

Когато става дума за списания или каталози, сгънатите отпечатани коли се пресоват и подреждат на палети след излизането им от фалцапарата. Те се фолират и се транспортират към съответната технологична линия, в зависимост от това дали продуктът ще бъде с влагане (и зашит с тел) или с набор (и залепен или ушит с прав или кръгъл гръб). Печатницата работи с подизпълнители за всички видове завършителни процеси, за които не разполага с налична техника.

За довършителните процеси Ропринт е окомплектована с влагащо—шевна машина (ВШМ) на Müller Martini. Тя е с осем секции и със средна работна скорост между 8000–12000 бр./час.

Поточната линия за лепилно скрепване е на германската фирма Kolbus с колонаборна 24–секционна машина, биндер и тристранен нож, работеща със скорост от 6000 такта/час.

В момента се разглеждат оферти за доставка на 4-цветна или 5-цветна офсетова листова машина с формат 70х100 см. С доставката на листовата печатарска машина ще се монтира и сгъвачна машина, необходима за посрещане на новия поток от листова продукция.

Придобиването на листовата 5-цветна цялоформатна печатна машина ще направи напълно независима печатницата в окомплектоването на продукцията с корици, вложки и по-малкотиражни коли.

Ропринт е партньор както на своите клиенти, така и на своите доставчици и подизпълнители. Интересно е решението за производството на печатните форми. Сътрудничеството клиент — редакция — предпечатни процеси — печат — са тясно обвързани в единен процес, независимо че са в ръцете и на клиента, и на подизпълнителя на предпечатните процеси, и на печатницата. Предпечатната подготовка и експонирането на офсетовите печатни форми на Ропринт се осигуряват от предпечатното студио на фирма Бокас ООД. Те приемат редакционните материали, проектите, оригиналите, макетите и довършват и доокомплектоват поръчките съвместно с клиентите и редакциите. Студиото е оборудвано със CТP експонатор — Kodak Trendsetter 800 Quantum с проявителна машина на Kodak и RIP — Kodak Prinergy EVO и с цифрова система за цветни проби, които при каталозите и списанията са задължително изискване. На работното място на CТP експонатора се осъществява електронният монтаж на печатните кли със софтуера Kodak Pre psи експонирането имвърху термални пластини, при производителност от 16 пластини в час. Максималната разделителна способност на експонатора е 2400/10000 dpi. Работата с фирма Бокас ООД е в пълен синхрон и печатните офсетови форми се осигуряват бързо и своевременно, с гарантирано качество.

Плановете за бъдещето на Ропринт са свързани с постепенно обновление на технологичния процес. Това включва по-нови машини и модерен софтуер. Ръководството на печатницата отсега обмисля разширяване и обновяване на ролната машина. То планира въвеждане на новите технологии за дигитализиране и персонализиране на списанията и търговските каталози.

Защото в Ропринт са наясно, че високото качество на услугите, които предлагат всеки ден, може да се гарантира и в бъдеще само с ясна стратегическа визия за печатарския бизнес.

 

Автор: инж. Стефан Славчев
оригинална публикация: polygrafiamagazine.bg/bg/Статии/Печатно оборудване/Ропринт-–-най-младата-печатница/182/

 

Обратно към Новини