"Ропринт" ЕАД – с успех, заложен от самия старт

Новини

 

6 юни 2013

"Ропринт" ЕАД – с успех, заложен от самия старт

"Ропринт" ЕАД – с успех, заложен от самия стартС г-н Емил Петков, изпълнителен директор на „Ропринт“ ЕАД, се срещнах за първи път преди около пет години – близо година след старта на печатница „Ропринт“ ЕАД. И въпреки че тъкмо бяха стартирали своята дейност, силно впечатление ми направи подходът на тази млада тогава, но вече успешна печатница. В своята работа те залагаха на модерните технологии за ролен офсетов heatset печат в България; малкият и сплотен екип гарантираше добра организация и не на последно място, имаха изработена успешна стратегия за комуникация и работа с клиентите.

Да растеш в криза

Както всяка добра история, и нашата започва в повратен момент. След много години на развитие на бизнеса в страната, и в частност на полиграфическата индустрия, през 2008 г. започна да се забелязва промяна. Промяна, водеща до по-осезаемо усещане на кризата и в полиграфическия бранш – за някои по-силно, за други по-слабо.

И така, в момента, в който се прогнозираше свиване на рекламния пазар, което неминуемо ще има негативен ефект и върху издателите на списания, а оттам и върху печатниците, се появява малката, но модерно оборудвана печатница „Ропринт“ ЕАД.

Емил Петков, изпълнителен директор на „Ропринт“ ЕАД, фокусира дейността на печатницата към производството на списания, каталози, седмични издания, рекламни брошури, флаери и вложки, като за целта разполага с ролна heatset машина Komori System 40 III А, влагащо-шиеща машина и екип от 15 обучени професионалисти.

Така започва историята на „Ропринт“ ЕАД с мениджър, който познава нуждите на пазара и, което е по-важно, вслушва се в потребностите на своите клиенти и се води от своята собствена максима, че „Клиентите ни са наш активен партньор“.

Днес ситуацията е доста по-различна. Броят ролни heatset машини с марката Komori са две, хората носещи логото на „Ропринт“ ЕАД върху работните си дрехи са близо 100, но за да достигнете до същината на историята, трябва да прочетете статията до края.

Динамиката на пазара

Несъмнено днес медийният пазар е по-различен и ще продължи да се развива в подобна посока. Ако погледнем по-глобално на нещата, ще видим, че се очаква пазарът на списания през 2018 г. да достигне до 106,9 млрд. долара. Браншът се характеризира със силна конкуренция, допълнително подхранвана от факта, че рекламодателите изместват част от рекламните си бюджети от традиционните към дигиталните медии.

Факт е, че списанията преживяват период на сътресение благодарение на редица фактори, сред които водещо място има лесният достъп до цифрово съдържание поради навлизането на широколентовия достъп и появата на нови устройства.

Някои от промените не са от днес и от години влияят върху развитието на печатниците, които, за да отговорят на предизвикателствата, еволюират. Поради по-късите тиражи е необходимо инвестиране в решения, които да позволят на полиграфическото предприятие да постигне по-висока ефективност.

Ситуацията в България не е по-различна и следва глобалните тенденции. Например, според данните на Националния статистически институт, през 2012 г. са издадени 517 заглавия списания и 118 бюлетина, като в сравнение с 2011 г. списанията намаляват със 7,5% (42 броя), а бюлетините се увеличават с 8,3% (9 броя). Годишният тираж на списанията (23 099 хил.) през 2012 г. в сравнение с 2011 г. намалява с 11,4%, а на бюлетините (1 776 хил.) – с 43,1%.

Списанията са силни

Нещата, поставени в статистическата рамка, показват известни колебания при продължаващите издания, както и техните слаби черти. Но защо трябва да гледаме към тях? Не е ли по-добре да насочим погледа си в положителна посока?

Факторите, които работят в полза на списанията, несъмнено не са един и два. Днес може да бъде постигнато отлично качество на отпечатъка, а чрез много „дребни хитринки“, като персонализираните послания, да се изгради по-лична връзка с читателя. Не трябва да забравяме и фактора доверие.

На противоположната страна са новите медийни форми, които буквално изяждат времето на читателя, който трябва да събира информация от стотици уеб сайтове и RSS емисии.

Инвестиране в модерни технологии

Като вземат предвид много от гореспоменатите факти, в „Ропринт“ ЕАД се подготвят и в рамките на два месеца инсталират общо седем нови машини, с помощта на които да осигурят по-комплексно обслужване на своите клиенти.

Г-н Емил Петков е добре запознат и разчита на ноу-хау, с което японският производител на печатни машини разполага и което обуславя неговия избор по отношение на листовия офсетов печат, а именно инвестиция в петцветната Komori GL 40.

Наред с листовата офсетова машина бива инсталирана и сгъвачна машина МВО 760 4-SKTL–F, книговезки нож LG–1150CD, CTP Screen PlateRite 8600, концева шивачка Smyth, ролна офсетова машина ZIRKON Leipzig, ориентирана към производството на книги, и дигитална печатна машина Xerox Colour J75.

Японската философия в българска среда

Инсталираната петцветна Komori Lithrone G40 включва редица технологични нововъведения, съчетани с множество философски концепции – нещо характерно за японския производител на печатни машини.

Не случайно Komori поставя буквата „G“ в името на модела, тъй като той напълно следва „зелената концепция“ на компанията. В нея „зеленото“ бива възприемано в смисъла на съвместно съществуване на множество различни неща, в резултат на което машината на е насочена просто за хората, за компанията, или за природата. От компанията вярват, че „зеленото“ трябва да доведе до спокойствие, светло бъдеще, когато всичко ще съжителства и ще се поддържа във взаимен баланс.

В „зелената концепция“ на Komori откриваме три стълба – „зелено“, „спестяване“ и „безопасност“, които изграждат системата „OffsetOnDemand“ на компанията.

„OffsetOnDemand” е система, която може да обработ ва малки тиражи с кратки срокове на доставка чрез намаляване на времето, необходимо за подготовка, загубите на хартия, както и необходимото време за печат, като запазва високото качество на печат и високата производителност, които са характерна черта на офсетовия печат.

От философското начало към технологичното развитие, или иначе казано как на практика гореказаното е възможно.

За да бъде постигнато, от компанията залагат няколко основни елемента: KHS-AI (Advanced Interface), интегрирана система за контрол, която допринася за повишената ефективност при операциите по подготовка на печата, и иновативната H-UV система (от „Ропринт“ ЕАД са преценили, че за техните работни операции не е необходима, и съответно не е инсталирана в закупения от печатницата модел, поради което и няма да се спираме подробно). В допълнение са налични и редица технологии, автоматизиращи процесите, като например напълно автоматизираната смяна на пластините (Full-APC).

Тъй като интегрираната система за контрол допринася основно за повишаване на качеството на печат и води до по-висока производителност, е редно да кажем още няколко неща за KHS-AI. Постигайки още по-висока производителност, KHS-AI извършва бързи корекции на регистъра и оптимизация на цветовата плътност, което позволява бърз старт на поръчката. Наред с това системата включва функции за самообучение и по този начин е способна да отговори на промени в отпечатваните материали или в работната среда, като например температура и влажност на въздуха, което позволява предварително зададената цветова информация да бъде коригирана и оптимизирана автоматично.

С наличието на KHS-AI се решава и още един проблем – макулатурите (за да бъде постигнато високо качество на отпечатъка, печатниците инвестират време, усилия и отпадъци). Този проблем обаче също остава в миналото, тъй като системата опростява и стандартизира операциите.

Дигиталният печат

В „Ропринт“ ЕАД допълват своите възможности за отпечатване на печатни материали с къси тиражи или персонализирана информация посредством инсталирането на нова дигитална печатна машина с марката Xerox. Внедрената Xerox Color J75 е оборудвана с набор от производствени настройки, които са подходящи при производството на бързи печатни поръчки. Дигиталната печатна система покрива изискванията за прецизни настройки, а освен това е оборудвана с нови инструменти, които улесняват потребителите в постигането на постоянно качество в цветовете на изображенията и дават максимално кратки производствени срокове. Служителите могат лесно да автоматизират контрола на цветовете и да настройват плътността и постоянството без нуж да от техническо лице.

За „Ропринт“ ЕАД Xerox Color J75 Press е едно наистина подходящо решение, тъй като дигиталната печатна машина е ориентира към печатници, които обслужват голям обем скъпоструващи поръчки. Xerox Color J75 предлага допълнителна производителност, като поддържа всички видове хартиени носители, включително такива с тегло до 300 gsm, при възможно най-висока скорост на печат – 75 ppm. Технологията на Xerox – Automated Color Quality Suite (ACQS) гарантира точност при възпроизвеждане на корпоративните цветове. Системата включва поточен спектрометър и инструменти за управление на цветовете, които осигуряват прецизност и надеждност на цветни изображения с минимална намеса от страна на служителите.

Дигиталната печатна машина може да създава и персонализирани материали с помощта на XMPie. Налице са и опции за мобилни и облачни решения, които предлагат нови бизнес перспективи, тъй като задачите за печат могат да бъдат подадени и отпечатани от смартфони, таблети, преносими или настолни компютри, при това с висока степен на сигурност.

И още

При довършителните процеси новостите в машинния парк на „Ропринт“ ЕАД биват допълнени с инсталираната сгъвачна машина МВО 760 4-SKTL–F. Инженерите на германския производител са направили редица промени в настоящия модел, за да подобрят ефективността на работа и да автоматизират голяма част от процесите. Основните параметри на машината са: минимален формат на хартията 15 x 18 см, максимален формат на хартията 76 x 112 cm, работи със скорост от 180 м/мин.

Скоро в експлоатация ще бъде и Screen PlateRite 8600. CTP експонаторът работи с термални пластини и се отличава с изключителната си бързина и качество.

Финални мисли

Всичко казано дотук потвърждава, че думите на г-н Емил Петков, цитирани в началото на материала: „Клиентите ни са наш активен партньор“, не са негова заучена фраза, а философска максима, която прилага ежедневно в своята работа. Направените инвестиции ясно показват търсенето на възможност да предложи на своите клиенти комплексно обслужване, което да е в пълен синхрон с промените, протичащи на медийния пазар.

За финал на този материал ще използвам следните думи на г-н Петков: „В „Ропринт“ ЕАД ще откриете отлично качество, което се дължи на притежаваните модерни технологии. Но може би по-важното е, че ще откриете много високи критерии на екипа за качеството на предлагания продукт.“

Така само с две изречения и по-малко от 30 думи той описва кое прави една печатница успешна.

 

Пет години по-късно...

"Ропринт" ЕАД – с успех, заложен от самия стартГ-н Петков, годината е 2013, състоянието на медийния пазар е много по-различно от времето, когато стартира „Ропринт“ ЕАД. Какво Ви мотивира да инвестирате днес в листова офсетова печатна машина с марката Komori и какви са очакванията Ви за възвръщаемост на направената инвестиция?

Основната причина да инвестираме днес и сега е фактът, че изчерпахме съществуващия до момента производствен капацитет на печатница „Ропринт“ ЕАД. Съществуващите възможности не бяха достатъчни, за да отговорим на нуждите на нашите клиенти, и това ни накара да потърсим вариант за развитие.

Факт е, че печатница, която се опитва да развива и листов печат и не разполага с пълноформатна машина, е практически невъзможно начинание. Това ме мотивира да се насоча към листова офсетова машина формат 70х100.

За да се сдобием с новото технологично решение, реших да използвам възможностите, които предлагат европейските програми за развитие. В проекта, съвсем логично, към листовата офсетова печатна машина включихме сгъвачна машина и книговезки нож. С идеята, че печатната машина би могла да бъде използвана за производството на каталози, учебници, луксозни книги, допълнихме проекта с концева шивачка и дигитална печатна машина, която да използваме в проекти, изискващи персонализация например.

Вярвам, че благодарение на направената инвестиция успяваме да изкачим много бързо няколко стъпала по отношение на листовия офсетов печат.

Кои са основните предимства на новата Ви листова офсетова машина Komori, с които японският производител Ви спечели?

Факторите да се спрем именно на тази печатна машина са няколко.

На първо място Komori е позната за нас марка – и двете ни ролни машини носят японския бранд. Ако погледнете в биографията ми, ще видите, че добре познавам също и техните листови печатни машини.

На второ място инсталираната при нас машина ни впечатли със своята интелигентна система за стартиране и управление на печата, автоматична смяна на пластините, постоянен контрол на качеството на печата, бърз старт и много малко макулатури, нисък разход на енергия и редица други.

В крайна сметна изборът ми беше предопределен от доверието, което имам в марката и което е много високо. Наред с това предпочитаме машинният ни парк да бъде с машини, произведени от един производител, а и получихме добра оферта от страна на Komori.

Погледнато от страната на клиентите на „Ропринт“ ЕАД, какво могат да очакват като резултат от направената инвестиция?

Направената инвестиция ми осигурява възможността да предложа адекватни решения, напълно отговарящи на специфичните очаквания и нужди на моите клиенти. Насреща си те ще имат партньор, предлагащ им качествено изпълнение на печатната поръчка – без значение нейния тираж, и възможности за изпращане на маркетингови послания – посредством нейната персонализация.

Наред с това качеството при отпечатване на списания в „Ропринт“ ЕАД остава непроменено, т.е. възможно най-високото.

Ако трябва да използвам няколко думи, за да опиша какво би донесла инвестицията за нашите настоящи и бъдещи клиенти, те биха били: качество, срок, цена, гъвкавост и сигурност.

Г-н Петков, нека завършим нашия разговор с Вашите планове за развитие. Какво следва за „Ропринт“ ЕАД оттук насетне?

Моята основна цел е да развивам „Ропринт“ ЕАД по начин, който няма да попречи на фокуса ни. Бихте казали: „Но Вие инвестирате в дигитално решение?“ Да, това е така, но тази инвестиция не е самоцелна и има за цел да развие досегашните ни възможности – т.е. като помощно средство.

Нашият основен стълб е ролният heatset печат и той ще остане такъв. Въпросът е, че около него разширявам гамата изработвани продукти, но така избрани и насочени, че да отговарят на нуждите на медийния пазар.

И за да отговоря по-конкретно на въпроса Ви, ще кажа, че в краткосрочен план имаме намерение да оптимизираме работните процеси чрез внедряването на нови софтуерни решения, а в дългосрочен – мога да кажа, че развитието на „Ропринт“ ЕАД ще продължи.

 

Автор: Радослав Далев
Публикувано в сп. "Полиграфия", бр. 6'2013, стр. 32-35

 

Обратно към Новини