Покана за избор на изпълнител с предмет „Доставка и внедряване на ERP система“

Новини

 

6 юни 2017

Покана за избор на изпълнител с предмет „Доставка и внедряване на ERP система“

Ропринт обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет „Доставка и внедряване на ERP система“.
Документите се подават онлайн на eumis2020.government.bg:

PDF Проект договор за доставка
PDF Публична покана
PDF Изисквания към офертите
PDF Оферта
PDF Методика за оценяване на офертите, процедура за избор на изпълнител
PDF Декларация на кандидата
 

Обратно към Новини