Покана за избор на изпълнител с предмет „Доставка и внедряване на ERP система“

Новини

 

23 октомври 2017

Публична покана за избор на изпълнител

Ропринт обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет „Доставка и внедряване на: ОП1 - Софтуерна система „Клиентски портал“ и ОП2 - Хардуер, необходим за инсталацията на софтуерната система, осигуряваща „Клиентски портал“.

Файлове:

PDF Публична покана
PDF Изисквания към офертите
PDF Методика за оценка
DOC Образец на оферта за обособена позиция 1
DOC Образец на оферта за обособена позиция 2
DOC Образец на декларация
DOC Образец на списък доставки
DOC Образец на автобиография
PDF Проект на договор
 

Обратно към Новини