Печатница ROPRINT - Ролен хийтсет печат, листов офсетов печат, дигитален печат, предпечат и експонация, печат на книги, довършителни процеси.

Новини

 

26 септември 2022

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

RoPrint

Ропринт ЕАД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0084 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Общата стойност на проекта е 82 800,00 лева, от които 41 400,00 лева европейско съфинансиране и 0,00 лева национално съфинансиране.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-6.002-0084 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Обратно към Новини